ÇEK VALFLER VU SERİ
Cinsi Model No Diş Ölçüsü
Çek Valf VU 14 GAS F14 1/4"
Çek Valf VU 38 GAS F38 3/8"
Çek Valf VU 12 GAS F12 1/2"
Çek Valf VU 34 GAS F34 3/4"
Çek Valf VU 1 GAS F1 1"
Çek Valf VU 11 4GAS F114 11/4"
Çek Valf VU 112 GAS F112 11/2"
Çek Valf VU 2 GAS F2 2"